Sompy Media Player 1.0.0328 Trình nghe nhạc đa phương tiện

  • Phát hành Sompy
  • Đánh giá 9 đánh giá
  • Lượt tải 27.754
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 3 MB
  • Cập nhật 18/09/2013
  • Yêu cầu Pocket PC 2000, Pocket PC 2002/2003

Giới thiệu

Sompy Media Player là trình nghe nhạc đa phương tiện dành cho điện thoại sử dụng Windows Mobile có thể chơi các file (AVI, DivX), MPEG4 files (MP4, M4A), MPEG (MPEG, MPG, MPV, DAT, MP1, MP2, MP3, MPA), (MKV, MKA), (OGG, OGM), (AAC).