SongGenie for Mac

  • Phát hành Equinux
  • Đánh giá
  • Lượt tải 403
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 18/01/2011
  • Yêu cầu Mac OS X 10.5 PPC/Intel/10.6 Intel

Giới thiệu

SongGenie giờ đây không chỉ bao gồm thông tin về tác giả và tiêu đề. Tìm kiếm và tự động áp dụng lời vào các bài hát. Hiển thị bài hát yêu thích với lời trên thiết bị iPhone hoặc chỉ với iPod. Thêm tag, thể loại,...vào các file nhạc. SongGenie là “cứu cánh” của iTunes cho thiết bị Mac của bạn. Tạo một “dấu vân tay” âm thanh cho tất cả các bài hát, SongGenie sẽ tự động hoàn thành bộ sưu tập nhạc của bạn. Bạn có thể chọn bất kì folder nhạc nào trên ổ cứng, và thậm chí là các folder trên thiết bị lưu ngoài.

 

Thưởng thức một bộ sưu tập hoàn hảo

Tìm kiếm lời cho bài hát: Không còn phải đoán hay nhớ nhầm lời bài hát nữa. Chạy bài hát yêu thích của mình với lời của nó trên thiết bị iPhone hoặc chỉ iPod.

Phân tích thư viện nhạc của bạn: xem có bao nhiêu bài hát đang thiếu lời, thông tin bài hát và bìa. Chỉ thị mới sẽ hiển thị độ hoàn hảo của bộ sưu tập.

Thông tin bài hát, tiêu đề và thể loại: Bạn làm việc với quá nhiều thông tin bài hát sau và nhiều thể loại? SongGenie sẽ giúp bạn sắp xếp lại mọi thứ.

Xác định bài hát không biết: tìm kiếm tên của bạn hát không biết.

Phiên bản mới này có:

  • Nâng cấp hỗ trợ dành cho đồng bộ hóa MobileMe
  • Chuẩn bị cho Mac App Store
  • Thay đổi nhỏ đối với cập nhật hệ thống