Subler for Mac

  • Phát hành damiog
  • Đánh giá
  • Lượt tải 589
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 1,7 MB
  • Cập nhật 16/11/2010
  • Yêu cầu Mac OS X 10.5 hoặc cao hơn

Giới thiệu

Subler là một nguồn muxer MP4 miễn phí mà bạn có thể sử dụng để mở và biên tập, thêm phụ đề tx3g, video, âm thanh và các chương nhạc tương thích với Quicktime trong mp4.

Tạo ra phụ đề cho các bài hát, tương thích với tất cả các thiết bị của Apple (iPod, AppleTV, iPhone, QuickTime).  Subler còn cho biết  video, âm thanh, các chương và phụ đề từ các bài hát từ mov và mp4.