Sudoku for iPhone

  • Phát hành Mighty Mighty Good Games
  • Đánh giá
  • Lượt tải 2.276
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 4,5 MB
  • Cập nhật 04/04/2011
  • Yêu cầu iPhone, iPod touch, iPad. Requires iOS 2.0

Giới thiệu

Sudoku, một game trí tuệ của Nhật đã không còn xa lạ với mọi người nay đã có mặt iPhone, iPod touch và iPad