Super Compass for Android 4.13 Ứng dụng la bàn trên điện thoại Android

 • Phát hành Lantean Studio
 • Đánh giá 4 đánh giá
 • Lượt tải 5.605
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 2,7 MB
 • Cập nhật 02/05/2014
 • Yêu cầu Android 2.0 and up

Giới thiệu

Super Compass for Android là ứng dụng la bàn và màn hình widget, GPS, phong cách đẹp đẽ, Safar, iPhone, Night.

Các tính năng:

 • Màn hình chủ widget
 • Thay đổi hình nền
 • Thay đổi phong cách
 • Hiệu chỉnh kích cỡ
 • Vị trí, địa chỉ GPS
 • Tình trạng GPS
 • Tình trạng kết nối

Widget trên Samsung Galaxy (tương tự như Nexus S) làm chậm điện thoại, bởi vì các cảm biến yamaha trong điện thoại Samsung thực sự là không tốt. Ngay cả với G2 tốt hơn so với cảm biến từ trường của Samsung.

Super Compass for AndroidSuper Compass for Android

Phương Lan