Synergy for Mac

  • Phát hành Wincent
  • Đánh giá
  • Lượt tải 2.996
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 1,6 MB
  • Cập nhật 29/09/2010
  • Yêu cầu Mac OS X 10.6/Intel

Giới thiệu

Synergy là một ứng dụng Cocoa dàng cho Mac OS X có khả năng biến 3 nút kiểm soát iTunes vào trong thanh menu: bài hát trước, bài hát kế tiếp và chơi nhạc/tạm dừng; cũng như cung cấp cho bạn những phản hồi về bài hát đang được chạy. Chương trình này có thể hiển thị thông tin khái quát của album đang được chạy. Các tính năng quản lý của Synergy, cũng với khả năng quản lý iTunes thông qua kết hợp phím nóng, giúp người dùng có thể loại bỏ các bài hát trong thời gian nhanh nhất bằng cách sử dụng bàn phím hoặc chuột.