Test Your English I for Android 1.1.4 Phần mềm kiểm tra ngữ pháp tiếng Anh - P1

 • Phát hành Martin K
 • Đánh giá
 • Lượt tải 858
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 635 KB
 • Cập nhật 10/06/2013
 • Yêu cầu Android OS

Giới thiệu

Test Your English (Level Elementary) sẽ giúp bạn cải thiện được kỹ năng tiếng Anh của mình. Nó có chứa hơn 300 bài kiểm tra khác nhau.

 Test Your English I for Android

Các loại bài kiểm tra:

 • Ngôn ngữ (Kiểm tra tiếng Anh cho ESL/EFL :: English Grammar Exercises)
 • Thương mại (Dạy tiếng Anh thương mại :: ESL Business English Tests)
 • Đồng nghĩa (Học các câu hỏi tiếng Anh :: English Synonym Worksheets)
 • Thành ngữ (English là một ngôn ngữ nước ngoài :: Idiomatic Expressions in English)
 • Lỗi (Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2 :: Common Errors in English Usage)

Mỗi một bài kiểm tra có chứa 10 câu hỏi. Chọn câu trả lời chính xác từ 3 hoặc 4 câu. Trong loại bài kiểm tra lỗi, bạn sẽ phải tìm lỗi trước tiên, sau đó mới chọn nó trong các lựa chọn. Sau đó bạn sẽ phải gõ từ có thể chính xác trong câu đó. Cuối mỗi bài kiểm tra sẽ có một đánh giá.