Thiền tập cho người bận rộn for iOS 1.0 Tập thiền cho người bận rộn

  • Phát hành Nguyen Vuong Anh
  • Đánh giá
  • Lượt tải 35
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 5,1 MB
  • Cập nhật 04/03/2013
  • Yêu cầu iOS

Giới thiệu

Một ứng dụng hữu ích giúp bạn hiểu hơn về Thiền cùng các phương pháp thiền hành, áp dụng thiền trong mọi hoạt động đời sống hàng ngay, lúc đi, đứng, nằm, ngồi, làm các công việc thường nhật.

Hiểu thiền là phương tiện, công cụ giúp người hành giả nhận ra hiện thực như, tâm không còn vướng mắc các yếu tố điều kiện hoàn cảnh, tự tại an lạc.

Thiền tập cho người bận rộn for iOS Thiền tập cho người bận rộn for iOS Thiền tập cho người bận rộn for iOS