Thiết kế web Tài liệu học thiết kế web

  • Phát hành Chu Văn Hoành
  • Đánh giá
  • Lượt tải 75.672
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 753,5 KB
  • Cập nhật 13/10/2017
  • Yêu cầu định dạng PDF

Giới thiệu

Phần I Giới thiệu ngôn ngữ HTML

I. Các liệu
II. Các thẻ định dạng khối
III. Các thẻ định dạng danh sách
IV. Các thẻ định dạng ký tự
V. Các thẻ chèn âm thanh, hình ảnh
VI. Các thẻ định dạng bảng biểu
VII. Form

Phần II Thiết kế web sử dụng MS Frontpage

I. Các thao tác cơ bản
II. Thực hành
III. Đăng kí website miễn phí trên internet
IV. Thiết kế một số website mẫu