Thơ tình yêu for iOS 1.0.0 Tuyển chọn những bài thơ về tình yêu

  • Phát hành Nguyen Huy Hoang
  • Đánh giá 13 đánh giá
  • Lượt tải 354
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 1,9 MB
  • Cập nhật 14/06/2013
  • Yêu cầu iOS 5.0 trở lên

Giới thiệu

Ứng dụng tổng hợp những bài thơ về tình yêu, tuổi học trò, tình yêu trai gái, ứng dụng hoàn toàn miễn phí và không có quang cáo, người dùng co thể xem, gửi SMS, gửi thư điện tử hoặc lưu lại những bài thơ hay.

Thơ tình yêu for iOSThơ tình yêu for iOSThơ tình yêu for iOS