Thông báo cuộc gọi nhỡ for Android 1.0 Phần mềm thông báo cuộc gọi nhỡ

  • Phát hành Nichiri
  • Đánh giá
  • Lượt tải 303
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 900 KB
  • Cập nhật 28/08/2013
  • Yêu cầu Android 2.2 trở lên

Giới thiệu

Phần mềm thông báo cuộc gọi nhỡ hoặc nháy máy giúp cho những người không muốn bỏ lỡ những cuộc gọi quan trọng. Phần mềm sẽ thông báo với âm thanh giống như cuộc gọi đến và chế độ rung.

Lặp lại thông báo theo thời gian người dùng thiết lập cho đến khi nào người dùng bấm dừng thì thôi. Giúp cho mọi người không bỏ lỡ những cuộc gọi quan trọng một cách nhanh nhất.

Thông báo cuộc gọi nhỡ for AndroidThông báo cuộc gọi nhỡ for AndroidThông báo cuộc gọi nhỡ for Android