Thư viện luật Việt Nam toàn tập for iOS 1.0 Tổng hợp các bộ luật Việt Nam

 • Phát hành Nguyen Tam
 • Đánh giá
 • Lượt tải 629
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 150 MB
 • Cập nhật 04/10/2013
 • Yêu cầu iOS 6.0 trở lên

Giới thiệu

Thư viện Luật Việt Nam toàn tập là ứng dụng tổng hợp các bộ luật của Việt Nam, là bộ thư viện luật đầy đủ nhất và tra cứu dễ dàng cho công việc của bạn bất cứ lúc nào.

Tính năng chính của ứng dụng:

 • Thư viện toàn bộ các văn bản luật, nghị định, thông tư... của Việt Nam.
 • Liên tục cập nhật văn bản mới nhất.
 • Tính năng tìm kiếm mạnh mẽ cho phép tìm các văn bản bạn cần một cách thuận tiện. Cho phép tìm cả văn bản trong thư viện Luật lẫn tìm từ khóa trong từng văn bản.
 • Tra cứu theo từng điều trong văn bản. Rút ngắn thời gian tìm kiếm.
 • Tính năng gửi email để chuyển toàn bộ một văn bản luật bất kỳ qua email. Rất hữu dụng khi bạn chuyển văn bản cho nhân viên hay đối tác để tham chiếu.

Thư viện luật Việt Nam toàn tập for iOSThư viện luật Việt Nam toàn tập for iOS

Thư viện luật Việt Nam toàn tập for iOSThư viện luật Việt Nam toàn tập for iOS