Time Lapse Assembler for Mac 1.5.3 Tạo video từ hình ảnh

  • Phát hành Daniel Bridges
  • Đánh giá
  • Lượt tải 12.705
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 1,1 MB
  • Cập nhật 02/01/2014
  • Yêu cầu Mac OS X 10.6/10.7/10.8

Giới thiệu

Time Lapse Assembler cho phép bạn tạo một video từ một chuỗi hình ảnh. Bạn chỉ cần cung cấp cho nó một thư mục chứa hình ảnh JPEG và Time Lapse Assembler sẽ tạo một tập tin phim Quicktime tương thích để sử dụng trong iMovie hoặc phần mềm biên tập khác.

Time Lapse Assembler còn thay đổi kích thước các video đã hoàn thành.