TimeTV VTC R&D for iOS 1.0 Xem giải trí, truyền hình trên internet

  • Phát hành VTC
  • Đánh giá
  • Lượt tải 50
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 3,4 MB
  • Cập nhật 23/04/2013
  • Yêu cầu iOS 5.1 trở lên

Giới thiệu

Time TV là ứng dụng xem truyền hình và các nội dung giải trí trên Internet cho nhiều loại thiết bị được phát triển bởi Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ - Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC (VTC R&D).

TimeTV VTC R&D for iOS