Tình yêu đầu tiên for Android 1.0.0 Tiểu thuyết tình cảm

  • Phát hành VietApp
  • Đánh giá
  • Lượt tải 53
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 800 KB
  • Cập nhật 11/01/2013
  • Yêu cầu Android 2.1 trở lên

Giới thiệu

Thưở đầu đời thì sẽ không biết yêu? Không. Tình yêu thưở ban đầu gọi là Tình yêu đầu tiên, đó là tình cảm tươi đẹp nhất.

Đó là tình yêu mà bất luận là người bình thường đến đâu, người đã mất đi tín ngưỡng tình yêu, người đã lún sâu trong cuộc sống hiện thực, người đã biến thành ký hiệu của xã hội, cũng đều nhất định đã trải qua.

Bởi vì đã từng có tình yêu đầu tiên, cuộc sống của chúng ta mới luôn có một ngọn đèn không tắt.

Luồng sáng mỏng manh này, đủ làm ấm áp lòng ta, chúng ta cũng đều đã từng hạnh phúc.

Tình yêu đầu tiên for Android Tình yêu đầu tiên for Android Tình yêu đầu tiên for Android