Tivo Desktop for Mac 1.94 Kết nối dữ liệu mạng nội bộ

  • Phát hành Tivo
  • Đánh giá
  • Lượt tải 497
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 676 KB
  • Cập nhật 28/10/2013
  • Yêu cầu Mac OS X 10.5/10.6/10.7

Giới thiệu

Tivo Desktop - một sản phẩm của hãng phần mềm Tivo Software, dễ dàng giúp người sử dụng kết nối dữ liệu âm nhạc và ảnh dựa vào mạng nội bộ...

Bất kỳ hệ thống nào có thể kết nối đến mạng nội bộ của người sử dụng, ví dụ như máy tính, TiVo DVR... cũng đều có khả năng truy cập và sử dụng dữ liệu ca nhạc, tranh ảnh được lưu trữ trong thiết bị cá nhân của bạn.

Chương trình gọn nhẹ, đơn giản, giao diện thân thiện, dễ sử dụng, thích hợp với nhiều người sử dụng.