TNGViewer for Mac

  • Phát hành Immaginaria
  • Đánh giá
  • Lượt tải 1.836
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 8,3 MB
  • Cập nhật 27/09/2010
  • Yêu cầu Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.4 Intel/10.5 Intel

Giới thiệu

TNGViewer là trình hiển thị đa nền tảng trình chiếu TNG 3D, một dịch vụ được cung cấp bởi Immaginaria. Dịch vụ miễn phí này cũng cho phép bạn hiển thị và chuyển hướng FBX, 3DS, OBJ, DXF, DAE, LWO, LWS, LXO, X, PLY, STL, OFF và rất nhiều mẫu khác. Người dùng có thể khám phá thế giới 3D, lưu lại các bản chụp màn hình và các bộ phim của trình chiếu trực tiếp. Chương trình này cung cấp cửa sổ có thể chỉnh sửa kích cỡ được hỗ trợ xem toàn màn hình, chống hiển thị răng cưa và HDR trên card đồ họa hiện đại, những card đồ họa cũ hơn cũng được hỗ trợ, với các tính năng chuyển đổi ít hơn.