Trắc nghiệm kiến thức for Android 1.2 Câu hỏi trắc nghiệm

  • Phát hành NinhKidd
  • Đánh giá
  • Lượt tải 171
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 1,9 MB
  • Cập nhật 04/02/2013
  • Yêu cầu Android 1.6 trở lên

Giới thiệu

Một trò chơi đố đầy thách thức với hơn 2000 câu hỏi khác nhau.

Đây là những câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp về nhiều lĩnh vực như Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao... nhằm giúp các bạn thu nhập thêm vốn hiểu. Mỗi câu hỏi bạn lựa chọn từ 4 câu trả lời có thể. Khó khăn của các câu hỏi tăng lên đều đặn...

Trắc nghiệm kiến thức for Android Trắc nghiệm kiến thức for Android Trắc nghiệm kiến thức for Android