UnZip 6.0 Công cụ giải nén file

  • Phát hành Bernd Korz
  • Đánh giá
  • Lượt tải 6.675
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 162 KB
  • Cập nhật 03/01/2014
  • Yêu cầu Mac OS X 10.5/10.6

Giới thiệu

UnZip...Với Mac OS X cung cấp phiên bản UnZip Version 5.52. Phiên bản này cung cấp một loạt các vấn đề nhưng phiên bản unzip 6.0 đã khắc phục được. Ví dụ, với phiên bản mới này, bạn đã có thể làm việc với các file có dung lượng lớn hơn 2GB.

 

Khi sử dụng UnZip để giải nén các file có chữa tên file không phải là ASCII, tên file này sẽ bị lỗi do UnZip sử dụng chuyển đổi không đúng khi bất kì một giả thuyết mã hóa không đúng. Ví dụ, trong vùng ru_RU.KOI8-R, chuyển đổi tên file từ CP866 sang KOI8-R được yêu cầu nhưng chuyển đổi từ CP850 sang ISO-8859-1 được hoàn thành, tạo ra tên file có chứa các ký tự không thể giải mã được thay vì là các từ.

Với gói tin này, bạn nhận được:

  • UnZip 6.00
  • UnZipSFX 6.00
  • fUnZip (filter UnZip) 3.95