Văn hóa Việt for iOS 1.0.0 Du lịch cùng lễ hội Việt

  • Phát hành Nguyen Huy Hoang
  • Đánh giá
  • Lượt tải 25
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 2,9 MB
  • Cập nhật 07/06/2013
  • Yêu cầu iOS 5.0 trở lên

Giới thiệu

"Văn hóa Việt" là ứng dụng giúp bạn tra cứu danh sách các lễ hội Việt Nam, cung cấp thông tin thời gian, ngày tháng, địa điểm tổ chức, cung cấp bản đồ của khu vực tổ chức lễ hội.

Qua ứng dụng này, chắc chắn bạn sẽ khám phá thêm được nền văn hóa dân tộc Việt, con người cũng như những phong tục tập quán của người Việt.

Văn hóa Việt for iOSVăn hóa Việt for iOSVăn hóa Việt for iOS