Videora iPod Converter For Mac

  • Phát hành Red Kawa
  • Đánh giá
  • Lượt tải 699
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 10,7 MB
  • Cập nhật 17/06/2011
  • Yêu cầu Mac OS X 10.4 trở lên

Giới thiệu

Videora iPod Converter For Mac là một ứng dụng chuyển đổi video miễn phí được phát triển bởi người sáng tạo của Videora.

Videora iPod Converter For Mac sẽ cho phép bạn chuyển đổi các định dạng video thông dụng có trên máy tính như MPEG, AVI, WMV, 3GP …. Sang chuẩn video phù hợp với và đúng chuẩn định dạng mà iPod của bạn có thể chơi được.

Videora iPod Converter For Mac

Videora iPod Converter For Mac cho phép bạn tải về, và chuyển đổi (trong một số trường hợp) sao chép đoạn video đến điện thoại của bạn tự động, bằng cách sử dụng công nghệ BitTorrent và RSS.

Videora iPod Converter For Mac là một trình ứng dụng miễn phí với chức năng chuyển đổi định dạng các tập tin video như AVI, MPEG… sang định dạng video được chấp nhận bởi iPod.

Theo Tin Giải Trí