Vietnam Tours for iOS 1.0 Tìm kiếm điểm du lịch Việt

  • Phát hành ANDREW POLCZ
  • Đánh giá
  • Lượt tải 23
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 2,2 MB
  • Cập nhật 23/04/2013
  • Yêu cầu iOS 5.0 trở lên

Giới thiệu

Ứng dụng nêu các danh lam thắng cảnh của Việt Nam, giúp các du khách quốc tế có thể đi thăm quan thắng cảnh của Việt Nam, qua đó hiểu được những phong tục tập quán cũng như thiên nhiên, con người Việt.

Vietnam Tours for iOSVietnam Tours for iOSVietnam Tours for iOS