VinaphoneTV for iOS 1.0 Ứng dụng xem TV cho khách hàng mạng Vinaphone

  • Phát hành VASC
  • Đánh giá
  • Lượt tải 130
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 7 MB
  • Cập nhật 06/05/2013
  • Yêu cầu iOS 5.1 trở lên

Giới thiệu

Ứng dụng Vinaphone TV cung cấp các kênh truyền hình hay nhất, các video clip hấp dẫn đến với người dùng. Ứng dụng yêu cầu khách hàng sử dụng mạng Vinaphone 3G/GPRS để truy cập.

VinaphoneTV for iOSVinaphoneTV for iOSVinaphoneTV for iOS