VOV Radio for iOS 1.0 Nghe đài tiếng nói Việt Nam

 • Phát hành BHMedia
 • Đánh giá
 • Lượt tải 842
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 2,2 MB
 • Cập nhật 01/11/2012
 • Yêu cầu iOS 4.0 trở lên

Giới thiệu

"VOV Radio" cho phép bạn nghe các kênh radio của Đài tiếng nói Việt Nam, và các kênh VOV giao thông:

 • VOV1: Hệ thời sự - Chính trị - Tổng hợp.
 • VOV2: Hệ văn hoá - Đời sống - Khoa giáo.
 • VOV3: Hệ âm nhạc và giải trí.
 • VOV4: Hệ phát thanh đối ngoại.
 • VOV GT Hà Nội: Kênh giao thông Hà Nội.
 • VOV GT TP.HCM: Kênh giao thông TP. Hồ Chí Minh.
iPhone iPad
VOV Radio for iOS VOV Radio for iOS