Vượt ngục 2

  • Phát hành GameVui
  • Đánh giá 7 đánh giá
  • Lượt tải 106.321
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 26/06/2012

Giới thiệu

Thật dễ để vào tù nhưng rất khó khăn để ra được ngoài! Bạn hãy sử dụng những kỹ năng của mình để tránh các bảo vệ phát hiện và thoát khỏi tù ngục. Chú ý vùng màu vàng nếu không bạn sẽ bị bắt lại.

Dùng  di chuyển,  mở cửa, nhặt đồ.