Water Wave Live Wallpaper Ứng dụng hình nền Android

  • Phát hành Xllusion
  • Đánh giá
  • Lượt tải 404
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 656 KB
  • Cập nhật 12/07/2012
  • Yêu cầu Android 2.1 và mới hơn

Giới thiệu

Water Wave Live Wallpaper là ứng dụng hình nền cung cấp cho bạn những bức ảnh đẹp về sóng nước rất trừu tượng và còn cho phép bạn tương tác với sóng. Ứng dụng có kích thước tập tin nhỏ bạn cũng có thể thay đổi màu nền khác nhau, màu sắc và chuyển động của sóng.

Các tính năng:

- 10 nền màu sắc
- Khả năng thay đổi vị trí sóng
- Chuyển động làn sóng
- Tương tác chế độ cảm ứng

Water Wave Live Wallpaper

Water Wave Live Wallpaper

Phương Lan