WaveMaker for Mac 6.6.0

  • Phát hành WaveMaker Software
  • Đánh giá
  • Lượt tải 1.263
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 79,3 MB
  • Cập nhật 12/12/2013
  • Yêu cầu Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8

Giới thiệu

WaveMaker - với phương thức làm việc giống như các ứng dụng dành cho client/server với các công cụ hỗ trợ trực quan...

Với những tính năng nổi trội như trên, WaveMaker giúp các nhà phát triển và quản lý giảm thiểu các khoản chi phí phát triển tới 67% và giảm thiểu các dòng mã lệnh lên tới  98%. Với nguyên tắc làm việc này, các ứng dụng được tạo ra bởi WaveMaker tốn ít chi phí để bảo dưỡng và cũng dễ dàng quản lý hơn rất nhiều.

Những tính năng chính của chương trình:

  • Với phiên bản WaveMaker 5.2 đã cung cấp một số lượng lớn các Dojo widgets, bao gồm Grid, Chart, và  Menu. Với phiên bản mới WaveMaker 6.0 người sử dụng có thể hoàn toàn điều khiển và tùy chỉnh được các công cụ này với công cụ đi kèm Studio tiện lợi.
  • Mở rộng cơ sở dữ liệu kế thừa các ứng dụng dựa trên nền tảng Hibernate và các dịch vụ khác của Java
  • Nhiều chức năng mở rộng với các ứng dụng trực tuyến như: EnterTweet, WaveMaker Application Gallery, Using Google Maps, Sales Social, Simple CRM, Easy Employee Directory , HQL Explorer...

(theo wavemaker)