Wireless Disk Free for iOS Công cụ chia sẻ file HTTP không dây cho iPhone

 • Phát hành SciMobile
 • Đánh giá
 • Lượt tải 361
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 6,8 MB
 • Cập nhật 19/06/2012
 • Yêu cầu iOS 3.1 or later

Giới thiệu

Wireless Disk Free for iOS là ứng dụng hỗ trợ chia sẻ file HTTP, USB Drive, Upload và Download cho iPhone/iPad.

Tính năng:

 • Chia sẻ file HTTP không dây
 • Chia sẻ không dây ảnh từ Photos Album hệ thống
 • Chia sẻ không dây video (chơi với file URL)
 • Hỗ trợ file Upload và Download Web
 • Quản lý file (xóa và xem trước)
 • Đồng bộ file iTunes
 • Mật khẩu khóa ứng dụng
 • Truy cập mật khẩu chia sẻ HTTP

Tính năng trong phiên bản mới v1.8:

 • Sửa lỗi nhỏ
 • Điều chỉnh hiệu suất
 • Ổn định và tối ưu hóa
 • Gỡ Alert mua phiên bản đầy đủ khi khởi động  

Minh Lộc