Word Shaker HD Free For iOS Trò chơi tìm ô chữ

  • Phát hành AFKSoft
  • Đánh giá
  • Lượt tải 491
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 7,2 MB
  • Cập nhật 17/01/2012
  • Yêu cầu iOS 4.0 or later

Giới thiệu

Word Shaker HD Free là trò chơi tìm ô chữ. Nhiệm vụ của người chơi là đi tìm dãy chữ đúng với những dãy chữ mà trò chơi yêu cầu.

Có thể chơi một mình hoặc mời 3 người chơi trực tuyến trên iPhone, iPod Touch và iPad để cạnh tranh vị trí top trong bảng xếp hạng.

Word Shaker HD Free For iOS

Đặc điểm của game:

- Kích hoạt GameCenter.

- Một người chơi.

- Nhiều người chơi, thách thức lên đến 3 người khác.

- Chơi trên iPhone, iPod Touch và iPad.

- Cập nhật bảng xếp hạng hàng ngày, hàng tuần.

- Bảng chơi kích thước 4x4 đến 8x8.

- Hẹn giờ thời gian chơi 1, 3, 5 và 10 phút.

- Chơi dễ dàng và trơn tru hơn (tap hoặc trượt).

- Báo cáo đầy đủ các từ đã tìm thấy.

- Thống kê chi tiết.

- Từ điển tra cứu (iPad).

Tuyết Mai