WordSearch HD Free For iOS Trò chơi tìm ô chữ

  • Phát hành AFKSoft
  • Đánh giá
  • Lượt tải 476
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 10,1 MB
  • Cập nhật 17/01/2012
  • Yêu cầu iOS 3.2 or later

Giới thiệu

WordSearch HD Free là trò chơi tìm ô chữ. Nhiệm vụ của người chơi là đi tìm dãy chữ đúng với những dãy chữ mà trò chơi yêu cầu.

Một số tính năng của game:

- Vô số ô chữ độc đáo, luôn có những ô chữ mới.

- Tìm dãy chữ đúng với dãy chữ mà trò chơi yêu cầu.

- Bảng xếp hạng toàn cầu.

- 3 mức độ chơi khác nhau nhằm thách thức bản thân.

 WordSearch HD Free For iOS

Tuyết Mai