WordService for Mac

 • Phát hành DEVONtechnologies
 • Đánh giá
 • Lượt tải 301
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 367 KB
 • Cập nhật 14/11/2010
 • Yêu cầu Mac OS X 10.3.9 or later

Giới thiệu

WordService cung cấp 37 chức năng để người dùng có thể chuyển đổi, định đạng một văn bản được chọn, thêm dữ liệu hoặc hiển thị thông số của văn bản được chọn trong tất cả các ứng dụng Cocoa (ví như Textedit, Pages, Mail, Stickies, Safari hoặc Xcode) và các dịch vụ hỗ trợ ứng dụng Carbon.

 

Các lệnh:

 • Tái định dạng
 • Loại bỏ dòng cuối, các feed, trích dẫn
 • Loại bỏ đính kèm, các đường link
 • Cắt dòng đầu, dòng cuối, các dòng khác
 • Lọc các dòng lên/xuống
 • Chuyển trái/phải
 • Mã hóa từ Mac sang Windows và Windows sang Mac
 • Mã hóa/giải mã các thẻ
 • Trích dẫn thông minh
 • Rotate13
 • Điền ngày và giờ
 • Điền giờ
 • Điền nội dung đường dẫn
 • Các thông số