X Lossless Decoder for Mac

  • Phát hành TMKK
  • Đánh giá
  • Lượt tải 2.303
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 6,9 MB
  • Cập nhật 13/09/2010
  • Yêu cầu Mac OS X 10.3/10.3.9/10.4 PPC/Intel/10.5 PPC/Intel/10.6 Intel

Giới thiệu

X Lossless Decoder(XLD) là một công cụ dành cho Mac OS X, có khả năng giải mã, chuyển đổi và chạy rất nhiều file audio khác nhau. Các audio được hỗ trợ có thể chia ra thành các track khác nhau với một dấu hiệu khi giải mã. Chương trình này hoạt động trên hệ điều hành Mac OS X 10.3.

XLD hỗ trợ các định dạng sau:

• (Ogg) FLAC (.flac/.ogg)

• Monkey's Audio (.ape)

• Wavpack (.wv)

• TTA (.tta)

• Apple Lossless (.m4a) [10.4 và các phiên bản sau này]

• AIFF, WAV,…

Hiện tại, bạn có thể chọn các định dạng ra từ WAVE,AIFF và Raw PCM. Ngoài ra, bạn còn có thể chọn Ogg Vorbis (aoTuV), MPEG-4 AAC (QuickTime/CoreAudio), MP3 (LAME), Apple Lossless, FLAC và HE-AAC (aacPlus v1/v2) trong phiên bản GUI.