Xem tuyến xe bus for iOS 1.1 Xem lộ trình xe bus

  • Phát hành Thien Tran
  • Đánh giá
  • Lượt tải 255
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 716,8 KB
  • Cập nhật 22/04/2013
  • Yêu cầu iOS 4.3 trở lên

Giới thiệu

Bạn có thể dễ dàng di chuyển bằng phương tiện công cộng như xe bus, nhưng đôi khi lại khó xác định tuyến xe bus qua đường phố mà bạn muốn đi. Ứng dụng này sẽ cung cấp cho bạn lộ trình những tuyến xe bus trong thành phố: như điểm đi, đến, thời gian...

Xem tuyến xe bus for iOSXem tuyến xe bus for iOSXem tuyến xe bus for iOS