Yahoo Toolbar Bảo vệ máy tính chống các pop-up

  • Phát hành Yahoo
  • Đánh giá
  • Lượt tải 11.075
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 21,7 MB
  • Cập nhật 09/07/2010
  • Yêu cầu Windows Vista/7, Internet Explorer 9

Giới thiệu

Yahoo Toolbar tích hợp ngay trên trình duyệt, phía bên phải phần địa chỉ, bảo vệ máy tính chống các pop-up. Nhưng công cụ này không chặn được các phiền toái khác như các quảng cáo banner và Flash. Đi kèm theo công cụ còn có các đặc tính khác như là khả năng tìm kiếm Web, nhận thư Yahoo và chương trình diệt virut. Yahoo Toolbar cũng cho phép tạo các đánh dấu Web riêng biệt với các đánh dấu của hệ thống khi Yahoo Toolbar được cài đặt trên các trình duyệt khác.