Youlu Address Book for Android

 • Phát hành YouLu
 • Đánh giá
 • Lượt tải 586
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 3,1 MB
 • Cập nhật 27/10/2011
 • Yêu cầu Android OS

Giới thiệu

Youlu Address Book là công cụ quản lý danh sách liên lạc với khả năng nhóm, gọi thông minh, gửi tin nhắn theo nhóm và đồng bộ liên lạc.

Tại sao nên sử dụng Youlu?

 • Tìm kiếm danh sách theo tên, số,...chưa bao giờ dễ dàng và nhanh chóng hơn
 • Cải thiện tính năng quản lý liên lạc và gửi tin nhắn theo nhóm
 • Hỗ trợ các liên lạc yêu thích, kích vào ảnh để thực hiện cuộc gọi hoặc gửi tin nhắn
 • Đồng bộ các liên lạc với tốc độ thực hiện nhanh và giảm thiểu truyền dữ liệu
 • Nếu có bất kì vấn đề nào xảy ra hoặc có góp ý, người dùng có thể liên lạc với Youlu qua:

Youlu Address Book for Android

1. Forum: http://forum.youlu.com/youlu

2. Email: support@youlu-inc.com

3. Twitter: @youlu_support

4. QQ group:124188044

5. Sina Weibo: http://t.sina.com.cn/youluphonebook

6. Tencent Weibo: http://t.qq.com/youluaddressbook

7. Sohu Weibo: http://youlu.t.sohu.com/

Lamle