Zoom ADSL USB 5510B/5610 Mac OS X v1.06F PowerPC

  • Phát hành Zoom
  • Đánh giá
  • Lượt tải 10.259
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 3,5 MB
  • Cập nhật 04/07/2013
  • Yêu cầu Mac OS X

Giới thiệu

Sau khi giải nén file, mở thư mục Zoom ADSL USB OS X Installer v106F mới được tạo và đọc tài liệu Read Me trước khi cài đặt. Phần mềm này hỗ trợ từ Mac OS X 10.1 tới 10.4 (Tiger) trên nền tảng bộ vi xử lý PowerPC (Lưu ý: Đây là cũng là  phiên bản driver của Zoom ADSL CD PN: 289-00223-A hay 289-00242-A trên Mac OS X)