A Process Killer For Android Tắt tiến trình không cần thiết

  • Phát hành NightGospel
  • Đánh giá
  • Lượt tải 389
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 353 KB
  • Cập nhật 27/02/2012
  • Yêu cầu Android 2.1 and up

Giới thiệu

Sử dụng ứng dụng này để tắt các tiến trình đang chạy dưới background trong thiết bị của bạn giúp tiết kiệm pin và nâng cao hiệu suất hoạt động.

Một số tính năng chính:

- Tự động tắt: Ứng dụng này sẽ tắt các tiến trình tại khoảng thời gian cụ thể do bạn thiết lập.

- Tắt màn hình: Các tiến trình được thêm vào danh sách sẽ tắt khi tắt màn hình.

- Số liệu thống kê: Có thể chọn ngày cụ thể và xem có bao nhiêu tiến trình bị tắt vào ngày đó.

- Kiểm tra phiên bản: Ứng dụng này sẽ thông báo cho người sử dụng bản cập nhật mới nhất.

 A Process Killer For Android

Tuyết Mai