Add-on PDF Download for Firefox

  • Phát hành Nitro PDF Software
  • Đánh giá
  • Lượt tải 2.381
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 163,8 KB
  • Cập nhật 14/08/2014
  • Yêu cầu Firefox 3.0 - 4.0.*

Giới thiệu

Add-on PDF Download for Firefox là add-on hỗ trợ đọc và chuyển đổi file PDF ngay trong trình duyệt Firefox. Với add-on này bạn có thể:

* Xem PDF trực tuyến. Chuyển đổi PDF sang hình ảnh hiển thị trong trình duyệt để xem nhanh chóng.
* Chuyển đổi các trang web sang PDF. Chuyển đổi bất kỳ các trang web đang tìm kiếm các tập tin PDF, và sau đó lưu, chia sẻ, in hoặc lưu trữ chúng.
* Xem PDF dưới dạng HTML. Xem nội dung file PDF nhanh hơn loại bỏ vấn đề trình duyệt bằng cách chuyển đổi bất kỳ file PDF ngay lập tức trên web đến một trang web thân thiện với trình duyệt HTML.
* Quản lý tập tin PDF trong Firefox.
* Hỗ trợ 19 ngôn ngữ.