AirGrab Network Packet Analyzer for Mac

  • Phát hành AirGrab
  • Đánh giá
  • Lượt tải 433
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 6,8 MB
  • Cập nhật 22/09/2011
  • Yêu cầu Mac OS X 10.4 or later

Giới thiệu

AirGrab Network Packet Analyzer là công cụ phân tích hệ thống mạng chuyên nghiệp được dùng để ghi tập tin, kiểm soát hệ thống mạng, phân tích giao thức và giải mã tập tin.

AirGrab Network Packet Analyzer

Nó cho phép bạn có được cái nhìn rõ ràng về hệ thống mạng, tiến hành phân tích tập tin, và giải quyết các sự cố mạng.

Ngoài ra, bạn còn có thể phân tích Analyze Network, Network protocols, Packet details, và Network conversations. Tất cả các dữ liệu sẽ được hiển thị dưới dạng đồ thị và bảng biểu.

Đặng Hương