AirGrab WiFi Radar for Mac

  • Phát hành AirGrab
  • Đánh giá
  • Lượt tải 1.098
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 3,4 MB
  • Cập nhật 23/09/2011
  • Yêu cầu Mac OS X 10.0 or later

Giới thiệu

AirGrab WiFi Radar là công cụ dùng để hiển thị thông tin của Apple Airport dựa trên các điểm phát sóng và Access Points WiFi chuẩn 802.11b/g/n khác.

Nó giúp người sử dụng có thể xác định kênh WiFi phổ biến nhất và lựa chọn kênh tối ưu cho hệ thống WiFi của họ.

Trong đó, Signal level và Noise level giúp người dùng dễ dàng chẩn đoán sự cố thường gặp trong hệ thống WiFi thông thường, xác định vị trí điểm phát sóng và máy tính để bắt được WiFi tốt nhất

AirGrab WiFi Radar

Tính năng:

• Chứa đầy đủ thông tin an ninh cho hệ thống WiFi (WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES).

• Vẽ đồ thị các thông số kết nối WiFi gồm: tín hiệu, độ bảo mật, tiếng ồn, SNR, tốc độ truyền tải, và chất lượng kết nối.

• Vẽ đồ thị hoàn chỉnh cho tất cả các kênh WiFi.

• Có thể tùy chỉnh tốc độ refresh.

• Báo cáo WiFi dưới dạng HTML và đồ thị.

• Hiển thị thông tin của tất cả Access Points tìm thấy.

• Hỗ trợ Mac Universal Binary và Intel Optimized Binary.

• Hiển thị tình trạng kết nối hệ thống không dây hiện tại.

• Giao diện người dùng dễ sử dụng.

Đặng Hương