Alice Clear For Android Xóa bộ nhớ cache

  • Phát hành Adc club
  • Đánh giá
  • Lượt tải 425
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 2,3 MB
  • Cập nhật 07/03/2012
  • Yêu cầu Android 1.6 and up

Giới thiệu

Alice Clear giúp xóa sạch bộ nhớ cache và lịch sử trong thiết bị của bạn rất nhanh chóng và hiệu quả.

Ứng dụng này cũng cung cấp các phím tắt. Nó có thể tự động xóa sạch bộ nhớ cache và lịch sử trong khoảng thời gian xác định giúp điện thoại chạy nhanh và mượt hơn.

Các tính năng chính:

- Xóa sạch bộ nhớ cache trong điện thoại rất nhanh chóng.

- Xóa bản ghi trình duyệt, bản ghi tìm kiếm của Gmail, Market và Google Maps, cũng như trong Clipboard.

- Đặt thời gian, tần suất để xóa thường xuyên.

- Cung cấp các phím tắt trên Destop.

Alice Clear For Android 

Tuyết Mai