Altarsoft PDF Reader Phần mềm chỉnh sửa tập tin PDF

 • Phát hành Altarsoft
 • Đánh giá
 • Lượt tải 1.032
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 1,2 MB
 • Cập nhật 28/08/2014
 • Yêu cầu Windows

Giới thiệu

Altarsoft PDF Reader - Một chương trình giúp xem và chỉnh sửa các tập tin PDF.

Altarsoft PDF Reader

Tính năng chính:

 • Mở/lưu tập tin PDF
 • Phóng to/thu nhỏ
 • Xoay trang
 • Mã hóa tập tin PDF
 • Giải mã tập tin PDF
 • Thêm chú thích
 • Thêm bookmark
 • Thêm watermark
 • Thêm đính kèm
 • Chuyển file ảnh thành PDF
 • Chạy tập tin với file PDF khác
 • Hợp nhất các tài liệu PDF
 • Chèn thêm trang trống
 • Chèn thêm trang từ file PDF
 • Chèn văn bản từ các file văn bản
 • Trích xuất các trang đã lựa chọn
 • Trích xuất hình ảnh
 • Trích xuất văn bản
 • Chia tài liệu thành các trang riêng biệt
 • Chia tài liệu thành ảnh

vungoan