ANts P2P for Mac

 • Phát hành Roberto Rossi
 • Đánh giá
 • Lượt tải 230
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 5,5 MB
 • Cập nhật 09/11/2010
 • Yêu cầu Mac OS X, Java

Giới thiệu

ANts P2P bảo vệ sự riêng tư của bạn trong khi bạn kết nối và nó làm cho bạn không trackable, ẩn danh tính của bạn (IP) và tất cả mọi thứ bạn đang gửi/nhận được từ người khác. ANts P2P  là một phần mềm bảo vệ sự riêng tư duy nhất trong Java và là một phần mềm nguồn mở tự do.


Tại đây bạn có thể bắt đầu và sử dụng chương trình
ANts P2P

Một số cài đặt có thể được tùy chỉnh theo cách này

Các tập tin được chia sẻ có thể xem ở đây

Một số tính năng chính của ANts P2P:
 • Mã nguồn mở Java thực hiện (GNU-GPL)
 • Nhiều nguồn tải về
 • Tự động khôi phục và nghiên cứu các nguồn trên net
 • Tìm kiếm bằng cách truy vấn có cấu trúc
 • IRC dựa trên hệ thống phát hiện peer
 • IRC chat hệ thống nhúng
 • Tìm kiếm các tài liệu (pdf, html txt, doc, vv)
 • ANts P2P cho phép truyền thông qua bất kỳ loại HTTP Proxy
 • ANts P2P cho phép truyền thông qua bất kỳ loại NAT hoặc lưu lượng truy cập
 • Hoàn toàn tự động phát hiện NAT và thiết lập thông qua UPnP