AnyBizSoft PDF to Excel for Mac

 • Phát hành AnyBizSoft Studio
 • Đánh giá
 • Lượt tải 2.177
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 5,3 MB
 • Cập nhật 14/04/2011
 • Yêu cầu Mac

Giới thiệu

PDF là một định dạng tuyệt vời để lưu trữ và chia sẻ dữ liệu. Tuy nhiên, nó sẽ là một rắc rối khi cần phải chỉnh sửa dữ liệu trong bảng biểu PDF, chẳng hạn như sửa chữa một số lỗi hoặc thực hiện các phép tính toán.

AnyBizSoft PDF to Excel for Mac là một chương trình để giải quyết các vấn đề trên cho người dùng Mac. Chỉ cần một vài cú nhấp chuột đơn giản, người dùng Mac có thể chuyển đổi các biểu bảng PDF read-only sang bảng tính Excel hoàn toàn có thể chỉnh sửa được trên Mac OS X. Do đó, việc phục hồi hay sửa chữa các con số hoặc văn bản trong biểu bảng PDF sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Với AnyBizSoft PDF to Excel Converter for Mac bạn có thể:

 • Thực hiện tính toán các phép toán trong bảng tính Excel có thể chỉnh sửa được
 • Phục hồi văn bản và những con số cho việc tái sử dụng trong các ứng dụng khác
 • Sửa chữa các lỗi chính tả hoặc sai số trong biểu bảng PDF
 • Tổ chức lại biểu bảng PDF
 • Đọc biểu bảng PDF trong MS Excel
 • In các tập tin PDF bị giới hạn một cách dễ dàng

Yêu cầu hệ thống:

 • OS: Mac OS X 10.5+
 • CPU: Intel (32bit) 512MHz
 • HDD: 100M+

Theo afublog