Ứng dụng văn phòng

Các ứng dụng văn phòng, các bộ soạn thảo văn bản, thao tác bảng tính, tạo các trình diễn. Các phần mềm từ điển Anh – Việt và các ngôn ngữ khác, các bộ gõ tiếng Việt, xử lí văn bản, chuyển đổi định dạng văn bản