Digested for Mac 0.24 Build 29 Nhập ghi chú từ thiết bị iOS sang Mac

 • Phát hành Crispy Driven Pixels
 • Đánh giá
 • Lượt tải 26
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 2,1 MB
 • Cập nhật 21/12/2013
 • Yêu cầu Mac OS X 10.7/10.8/10.9

Giới thiệu

Digested for Mac là một ứng dụng hỗ trợ người dùng nhập ghi chú và đánh dấu trang từ các thiết bị iBook và iOS.

Digested for Mac

Một số tính năng chính của Digested for Mac:

 • Nhập tất cả ghi chú và đánh dấu trang sang một tệp PDF duy nhất hoặc một file Evernote.
 • Thu thập tất cả ghi chú từ sách trong iBook và lưu trữ trong một địa điểm.
 • Kết nối thiết bị qua cổng USB, Digested for Mac sẽ làm nốt phần còn lại cho bạn.

Yêu cầu:

 • iBook.
 • Thiết bị iOS.
 • Bộ xử lý Intel 64 bit.

Hướng dẫn

Hướng dẫn sử dụng phần mềm:

 • Bôi đen một đoạn văn hoặc từ trong iBook, thêm vào ghi chú nếu muốn.
 • Kết nối thiết bị iOS với Mac.
 • Chạy Digested for Mac và nhấn nút PDF để lưu tất cả các phần đã bôi đen về tệp PDF.
 • Hoặc nhấn nút Evernote để lưu các ghi chú này về tệp Evernote.

Thùy Vân