Combine PDFs for Mac 5.2 Kết hợp nhiều tập tin PDF một cách nhanh chóng

 • Phát hành Moneybread Software
 • Đánh giá
 • Lượt tải 213
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 126 MB
 • Cập nhật 10/11/2012
 • Yêu cầu Mac OS X 10.4 hoặc hơn

Giới thiệu

Combine PDFs là một chương trình hữu ích được tạo ra nhằm đáp ứng nhu cầu tìm kiếm một phần mềm có tính năng kết hợp các file PDF một cách dễ dàng cho Mac.

Qua nhiều năm, phần mềm đã nhận được rất nhiều sự chú ý. Phiên bản 5.0 đã làm thỏa mãn các yêu cầu nhận được từ phía khách hàng trong cuộc khảo sát năm 2009 để tạo nên phần mềm có tính năng kết hợp các file pdf hoàn hảo nhất. Bạn chỉ cần thả các file pdf hoặc các file ảnh vào ứng dụng hoặc cửa sổ chính. Sau đó thay đổi thứ tự hoặc xóa bỏ những trang không cần thiết. Bạn có thể thêm các thông tin như tiêu đề… và lưu file tài liệu. Sau đó chương trình sẽ tự phân tích và xử lý các tập tin PDF. Kể từ năm 2011, chương trình đã có thể tải từ App Store.

Combine PDFs

Tính năng chính:

 • Thêm các trang PDF hoặc các file hình ảnh sử dụng nút Add, menu lệnh hoặc tính năng Drag and Drop
 • Thêm tiêu đề cho trang
 • Thêm trang trống
 • Thêm các trang PDF vào giữa 2 tài liệu khác
 • Tạo đúp trang
 • Kết hợp nhiều trang thành một tài liệu pdf mới
 • Sắp xếp lại trang bằng cách sử dụng chuột
 • Xóa trang
 • Sắp xếp các trang bằng tên
 • Sắp sẵn các trang in
 • Hỗ trợ thao tác Drag and Drop
 • Đánh số trang
 • Hỗ trợ xem trước mỗi trang
 • Quay trang
 • Thêm các bộ lọc, nén tranh, màu …
 • Tạo bộ lọc riêng tùy ý người sử dụng
 • Ghi nhớ các tài liệu được tạo ra gần nhất và mở bằng Adobe Reader hoặc ở chế độ xem trước
 • Bao gồm hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh (xem Help Menu)
 • Bảo vệ file pdf của bạn với mật khẩu

Bé Ngoan