LibreOffice cho Mac 4.2.5 Bộ ứng dụng Office cho Mac

  • Phát hành The Document Foundation
  • Đánh giá
  • Lượt tải 815
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 174,6 MB
  • Cập nhật 04/07/2014
  • Yêu cầu Mac OS X 10.8 or later

Giới thiệu

LibreOffice là bộ ứng dụng hiệu suất có khả năng tương thích với các bộ ứng dụng văn phòng chủ yếu, và có thể hoạt động trên rất nhiều nền tảng. Đây là một ứng dụng miễn phí nên bạn có thể download thoải mái.

 LibreOffice cho Mac

Một số lỗi xảy ra:

Phiên bản dành cho Windows là phiên bản quốc tế – bạn có thể chọn ngôn ngữ giao diện người dùng phù hợp với mình, nhưng ngôn ngữ hỗ trợ luôn là tiếng Anh. Nhà sản xuất hiện vẫn đang làm việc nhằm nâng cấp cơ chế phân phát để có thể cung cấp cho bạn ngôn ngữ hỗ trợ theo vùng.

Phiên bản trên Linux và Mac OS X được xây dựng trên nền tảng tiếng Anh với khả năng cài đặt gói ngôn ngữ. Vậy nên, hãy tìm duyệt và nhận gói ngôn ngữ phù hợp với nền tảng của bạn.