Application Hider for Android 2.2.2 Ẩn ứng dụng

  • Phát hành King Kong Lock
  • Đánh giá
  • Lượt tải 3.956
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 464 KB
  • Cập nhật 09/05/2014
  • Yêu cầu Android 1.5 and up

Giới thiệu

Application Hider là công cụ cho phép bạn ẩn các ứng dụng trên điện thoại Android. Vì vậy bạn không cần phải lo lắng khi cha bạn kiểm tra điện thoại, cha sẽ không thể phát hiện ra bí mật của bạn.

Bạn có thể cài đặt những ứng dụng yêu thích sau đó ẩn chúng hoặc ẩn một số ứng dụng gây phiền nhiễu trên Home. Application Hider cần sự phân quyền của Root.

Tính năng:

  • Giao diện người dùng dễ sử dụng.
  • Thêm chức năng thông tin phản hồi.
  • Khắc phục lỗi có trong phiên bản Android 2.2.

Application Hider for Android

Đặng Hương