Application Installer for Android 1.0.3 Cài ứng dụng qua file apk

  • Phát hành MoonWalker
  • Đánh giá
  • Lượt tải 6.874
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 1,2 MB
  • Cập nhật 18/04/2014
  • Yêu cầu Android 2.0 and up

Giới thiệu

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn vẫn muốn chờ bản cập nhật của Android nhưng cần cài đặt một ứng dụng không có trong Android Google play? Hãy download ứng dụng miễn phí này. Sau khi cài đặt một APK vào thẻ SD của mình, chạy nó và Apps Installer trông giống như một file. Chạm vào nó để bắt đầu cài đặt – cũng giống như bạn chỉnh sửa cài đặt Android của mình nhằm cho phép các ứng dụng không phải ở Google play.

Application Installer for AndroidCài đặt ứng dụng bằng file apkCài đặt ứng dụng bằng file apk